Doesltelling

Met behulp van deze website wil ik de aandacht vestigen op de activiteiten die ik ontplooi in het kader van voorlichting.
Mensen met een beperking zijn niet zielig, soms hebben ze wat hulp nodig.
Als ervaringsdeskundige zet ik mij graag in voor mensen met een beperking en indien nodig probeer ik anderen te helpen.
Door mijn ongeluk in maart 2011 is mijn leven verandert. Het heeft een bijzondere wending gekregen. Sinds die tijd ben ik gaan ontdekken dat ik MEER kan en doe met minder. Ik ben in (mee) in mogelijkheden gaan denken. Ondanks mijn lichamelijke beperkingen (gedeeltelijk verlamd, kan weinig prikkels verdragen) ben ik optimistisch gebleven, en geloof ik in de uitspraak delen is vermenigvuldigen.

Vanuit deze perspectieven wil ik mijn activiteiten ontplooien. En dit alles in de wetenschap dat God mij en mijn gezin door deze situatie heen helpt en ondersteunt. Wanneer iemand zegt dat een ernstige persoonlijke crisis het geloof meer diepgang heeft gegeven kan ik alleen maar concluderen dat dit inderdaad het geval is.