Armorthese avontuur deel 3

Het orthese-avontuur van Johan Smith deel 3

Deel 3 In de vorige uitgave van LetselschadeNEWS schreef ik al over mijn belevenissen rondom de aanvraag van een myo-elektrische armorthese. Ik zal eerst kort terugblikken op de laatste stand van zaken van dat moment.

Terugblik

Nadat in de zomer van 2021 de eerste tests plaatsvonden met de myo-elektrische armorthese is mijn enthousiasme voor deze orthese steeds verder gegroeid. Met deze armorthese kan ik mijn verlamde hand en arm gebruiken en veel dingen weer met twee handen en armen doen. Daarnaast verwacht ik mijn rechterarm en -schouder beter te kunnen ontlasten. Hierdoor kan ik meer bijdragen aan de huishouding van ons gezin met zes kinderen. Maar dat niet alleen. Ik verwacht ook dat het meer mogelijkheden biedt bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, mijn hobby’s en mijn zelfstandigheid! In het najaar van 2021 hadden de revalidatiearts, ergotherapeut en instrumentmaker nog twijfels en vragen over de meerwaarde van de MyoPro voor mij. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen, werd een vervolgafspraak met de ergotherapeut gepland. Om een goed beeld te krijgen van wat de MyoPro voor mij zou kunnen betekenen, stonden we uitvoerig stil bij mijn dagelijkse activiteiten. Verder spraken we over mijn verwachtingen met betrekking tot de myo-elektrische armorthese. Tot zover de stand van zaken in december.

Aanvraag

Natuurlijk had ik gehoopt dat naar aanleiding van het laatste gesprek met de ergotherapeut alle twijfels als sneeuw voor de zon waren verdwenen en dat de aanvraag voor de myo-elektrische armorthese via de revalidatiearts de deur uit zou zijn gegaan. En wat was het dan mooi geweest als er al een reactie van de zorgverzekeraar op was gekomen. De realiteit is echter anders, de aanvraagprocedure richting de zorgverzekeraar is nog niet opgestart.
Voor mij is dat een tegenvaller.

Winst

Ondanks mijn teleurstelling, realiseer ik mij ook dat het een ingewikkelde situatie is. En dat het niet alleen om mij als eindgebruiker gaat, maar ook of de zorgverzekeraar bereid is deze nieuwe armorthese te vergoeden. Daarom is het belangrijk dat naast de revalidatiearts, zowel de ergotherapeut als ook de instrumentmaker er heil in zien. Voor hen een belangrijke vraag die rijst, is of de door mij gestelde doelen behaald kunnen worden met deze orthese? Dit is voor mij een gevoelig discussiepunt. In het slechtste geval zou ik dan zelfs juridische hulp moeten inschakelen om mijn hulpmiddel vergoedt te krijgen. Dit omdat het een heel nieuw product is op de Nederlandse markt. Toch kan ik niet anders concluderen dan dat deze armorthese voor mij juist veel gesloten deuren, in de toekomst zou kunnen openen. Vooral als het gaat om het gebruik van mijn twee handen en een betere belastbaarheid van mijn linkerarm, waardoor het risico op overbelasting van mijn rechterarm kleiner wordt. Dat is voor mij 100% winst!

Blijven oefenen

Op dinsdag 8 februari jl. was ik bij ProReva voor de gebruikersdag en aanwezig. Ik heb opnieuw oefeningen gedaan met de myo-elektrische armorthese, zoals de handfunctie open en dicht en buig- en strekfuncties van mijn arm. Zo lukte het die dag dat ik een plastic flesje vasthield met mijn aangedane linkerhand en met mijn gezonde rechterhand de dop eraf draaide. Het is en blijft voor mij bijzonder dat ik met behulp van deze orthese bepaalde functies met mijn linkerhand en -arm kan uitvoeren, die ik lange tijd niet meer heb kunnen doen. En dan te bedenken dat dit pas de tweede keer was dat ik met de MyoPro aan de slag ben gegaan! Het kan volgens mij alleen maar beter worden.

Opties

Op woensdag 9 maart jl. had ik een gesprek met de ergotherapeut bij revalidatiecentrum Vogellanden. Samen met de ergotherapeut ga ik binnenkort opnieuw met de revalidatiearts om de tafel om het proces te bespreken. Onderwerp van gesprek zou wat mij betreft zijn dat ik de armorthese een half jaar kan uitproberen om zelf de voordelen te ervaren en vervolgens ook aan alle partijen kan laten zien wat het mij oplevert. Of dat mogelijk is, weet ik nu nog niet. In dit stadium is het vooral belangrijk om alle opties open te houden en te bespreken. Dus niet alleen de aankoop van de orthese via de zorgverzekeraar, maar ook het optuigen van bijvoorbeeld een leen- of huurconstructie. Het zou toch fantastisch zijn als ik als ambassadeur de myo-elektrische armorthese in Nederland onder de aandacht zou mogen brengen bij meerdere potentiële gebruikers? Ik weet dat het echt nog geen gelopen race is. Deze gedachte sterkt mij om vertrouwen te houden in deze woelige tijd.