Doelstelling

Met behulp van deze website wil ik de aandacht vestigen op de activiteiten die ik ontplooi in het kader van voorlichting. Mensen met een beperking zijn niet zielig, soms hebben ze wat hulp nodig. Als ervaringsdeskundige zet ik mij graag in voor mensen met een beperking en indien nodig anderen te helpen.